Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie I Ns 243/17
Dodano: 2018-01-04 14:15:45             Zmodyfikowano: 2018-01-04 14:15:45
Rejestr zmian
 W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zarejestrowano sprawę w przedmiocie sporządzenia wykazu majątku po Teofilu Kierzek zm. 12.09.2017r.  
            „W dniu 8 listopada 2017 r. przed notariuszem Antonim Ryszardem Paprockim w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie złożono wykaz inwentarza po Teofilu Wacławie Kierzek, synu Wojciecha i Władysławy, PESEL 33030504550, zmarłym w dniu 12 września 2017r. w Oleśnie, ostatnio zamieszkałym: 46-310 Zdziechowice numer 125 (poczta: Gorzów Śląski).
            Jednocześnie  tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po w/w spadkodawcy może się zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".
                                                                       
 
więcej

Informacja
Dodano: 2017-12-11 14:31:16             Zmodyfikowano: 2017-12-11 14:45:11
Rejestr zmian
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2017r. kasa Sądu Rejonowego w Oleśnie będzie nieczynna.
więcej

Ogłoszenie I Ns 71/17
Dodano: 2017-11-30 07:30:15             Zmodyfikowano: 2017-11-30 07:30:15
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się, z wniosku Andrzeja Pietruszki przy udziale Grażyny Hubickiej, postępowanie o uwłaszczenie na rzecz Zygmunta Pietruszki oraz Teresy Marii Pietruszka nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 500, 501, 502, 769, 847, o łącznej powierzchni 1,1900 ha, położonych w miejscowości Wygiełdów, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej.
 
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych przedmiotową nieruchomością, aby  w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania przy rozstrzygnięciu.
 
 
 
 
 
           
więcej

Ogłoszenie I Ns 72/17
Dodano: 2017-11-28 11:01:35             Zmodyfikowano: 2017-11-28 11:02:07
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie z wniosku Brygidy Froncek - Maglewicz przy udziale Adelajdy Jagieła, Ireny Jagieła i Anny Halemba własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Olesno przy ulicy Zdroje 9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6, o powierzchni 0.3485 ha, co do 2/6 części Jana Jagieły, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1L/00031385/0.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy  zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania.
                                                                       
 
 
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie – umowa na zastępstwo (K-1102-21/17)
Dodano: 2017-11-27 14:31:14             Zmodyfikowano: 2017-11-27 14:31:14
Rejestr zmian

Zarządzenie A.000.12.17 w sprawie dnia wolnego
Dodano: 2017-11-15 14:47:03             Zmodyfikowano: 2017-11-15 14:47:03
Rejestr zmian
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego  za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Oleśnie.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 30
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.