Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Ogłoszenie I Ns 243/17
Dodano: 2018-01-04 14:15:45             Zmodyfikowano: 2018-01-04 14:15:45
Rejestr zmian
 W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zarejestrowano sprawę w przedmiocie sporządzenia wykazu majątku po Teofilu Kierzek zm. 12.09.2017r.  
            „W dniu 8 listopada 2017 r. przed notariuszem Antonim Ryszardem Paprockim w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie złożono wykaz inwentarza po Teofilu Wacławie Kierzek, synu Wojciecha i Władysławy, PESEL 33030504550, zmarłym w dniu 12 września 2017r. w Oleśnie, ostatnio zamieszkałym: 46-310 Zdziechowice numer 125 (poczta: Gorzów Śląski).
            Jednocześnie  tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po w/w spadkodawcy może się zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".
                                                                       
 
więcej

Informacja
Dodano: 2017-12-11 14:31:16             Zmodyfikowano: 2017-12-11 14:45:11
Rejestr zmian
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2017r. kasa Sądu Rejonowego w Oleśnie będzie nieczynna.
więcej

Ogłoszenie I Ns 71/17
Dodano: 2017-11-30 07:30:15             Zmodyfikowano: 2017-11-30 07:30:15
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się, z wniosku Andrzeja Pietruszki przy udziale Grażyny Hubickiej, postępowanie o uwłaszczenie na rzecz Zygmunta Pietruszki oraz Teresy Marii Pietruszka nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 500, 501, 502, 769, 847, o łącznej powierzchni 1,1900 ha, położonych w miejscowości Wygiełdów, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej.
 
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych przedmiotową nieruchomością, aby  w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania przy rozstrzygnięciu.
 
 
 
 
 
           
więcej

Ogłoszenie I Ns 72/17
Dodano: 2017-11-28 11:01:35             Zmodyfikowano: 2017-11-28 11:02:07
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie z wniosku Brygidy Froncek - Maglewicz przy udziale Adelajdy Jagieła, Ireny Jagieła i Anny Halemba własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Olesno przy ulicy Zdroje 9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6, o powierzchni 0.3485 ha, co do 2/6 części Jana Jagieły, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1L/00031385/0.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy  zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania.
                                                                       
 
 
więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Dodano: 2017-02-22 09:36:45             Zmodyfikowano: 2017-02-22 09:36:45
Rejestr zmian
Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
W dniach od 20 do 26 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.
Obchody Tygodnia Pomocy, jak również Dnia Ofiar Przestępstw, który wypada 22 lutego, mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
Pomocne mogą być przede wszystkim bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym sądach, prokuraturach, komendach policji oraz siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych, do których Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się z prośbą o włączenie się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie przy ul. Sądowej 3 w pokoju 5 będzie można skorzystać od poniedziałku 20 lutego do piątku 24 lutego, od godz. 10.00 do 12.00 z bezpłatnej porady prawnej asystenta sędziego.
Celem prowadzonego poradnictwa jest  m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia związane z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.
więcej

Informacja
Dodano: 2016-12-28 10:29:21             Zmodyfikowano: 2016-12-28 11:46:01
Rejestr zmian
W dniu 30.12.2016r. kasa sądu będzie nieczynna.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 8
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.