Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie I Ns 153/17

Ogłoszenie I Ns 153/17

Dodano: 2018-03-05 15:17:42             Zmodyfikowano: 2018-03-05 15:17:42
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Oleśnie
I Wydział Cywilny
 ul. Sądowa 3 46-300 Olesno
Biuro Obsługi Interesanta: tel. (0 - 34) 359 - 69 - 01, e - mail: boi@olesno.sr.gov.pl
                                                                                  
 
Olesno, 5 marca 2018r.
Sygn. akt I Ns 153/17
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie z wniosku Aleksandry Żółtowskiej  - Ostroszczyk, Danuty Żółtowskiej, Haliny Pudo, Ireny Preuss przy udziale Danieliusza Gałązki, Dariusza Gałązka (Galazka), Bożeny Miszon, Genowefy Zimnowody o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 283/2, o powierzchni 0,1781 ha, położonej w miejscowości Wygiełdów, stanowiącej użytki rolne zabudowane, co do której w wypisie z rejestru gruntów jako właściciel wpisany jest Walenty Zimnowoda oraz działki nr  283/1,  o powierzchni 0,0019 ha, położonej w miejscowości Wygiełdów, stanowiącej drogę,  co do której jako właściciel wpisany jest Walenty Zimnowoda, pozostającej we władaniu Powiatowego  Zarządu   Dróg Wojewódzkich w  Oleśnie.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby  w terminie 3 miesięcy  zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania.
                                                                       
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.