Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie I Ns 242/17

Ogłoszenie I Ns 242/17

Dodano: 2018-03-08 12:29:10             Zmodyfikowano: 2018-03-08 12:29:10
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Oleśnie
I Wydział Cywilny
 ul. Sądowa 3 46-300 Olesno
Biuro Obsługi Interesanta: tel. (0 - 34) 359 - 69 - 01, e - mail: boi@olesno.sr.gov.pl
                                                                                  
 
Olesno, 8 marca 2018r.
Sygn. akt I Ns 242/17
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 12.12.2017 roku  postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 242/17 z wniosku  Krystiana Jarzombka o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy Krystianowi Jarzombek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek dla zaspokojenia ustanowionego dożywocia oraz kwoty 0,04 zł (zero złotych 04/100) zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek z tytułu renty miesięcznej na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy Krystiana Jarzombek, położonej w Warłowie, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o nr OP1L/00041991/4, które to kwoty mają być wydane na wniosek następców prawnych uprawnionych po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego
           
 
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.