Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie I Ns 82/18

Ogłoszenie I Ns 82/18

Dodano: 2018-06-20 10:46:22             Zmodyfikowano: 2018-06-20 10:46:22
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Oleśnie
I Wydział Cywilny
 ul. Sądowa 3 46-300 Olesno
tel. (0 - 34) 359 - 69 - 25, e - mail: cywilny@olesno.sr.gov.pl
                                                                                  
 
Olesno, 19 czerwca 2018r.
Sygn. akt I Ns 82/18
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 14.05.2018r. postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 82/18 z wniosku  Joachima Wachowskiego, Ilony Wachowskiej z udziałem Andrzeja Wachowskiego o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy - Joachimowi Wachowskiemu i Ilonie Wachowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,010 zł (zero złotych 01/100) , która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 1600 marek złotych,
- 0,017 zł , w zaokrągleniu do pełnych groszy, tj. 0,02 zł (zero złotych 02/100) , która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 2700 marek złotych,
należnych wierzycielowi hipotecznemu z tytułu hipotek ustanowionych na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a położonej w Grodzisku, gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie, oznaczonej jako działki nr 258/21 i 258/23, o powierzchni 0,6805 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00002691/6,
a które to kwoty mają być wydane wierzycielowi hipotecznemu lub następcom prawnym wierzyciela hipotecznego na ich wniosek, po wykazaniu prawa do tego świadczenia.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego".
 
 
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.