Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie I Ns 73/18

Ogłoszenie I Ns 73/18

Dodano: 2018-06-05 13:06:01             Zmodyfikowano: 2018-06-05 13:06:01
Rejestr zmian
 
Sąd Rejonowy w Oleśnie
I Wydział Cywilny
 ul. Sądowa 3 46-300 Olesno
tel. (0 - 34) 359 - 69 - 25, e - mail: cywilny@olesno.sr.gov.pl
 
_______________________________________________________________________
 
 
Olesno, 30 maja 2018r.
Sygn. akt I Ns 73/18
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 26 .04.2018 r. postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 73/18 z wniosku  Sandry Osyry o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawczyni - Sandrze Osyra na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,0031 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 500 MK na rzecz Tomasza Beusz ,
- 0,0047 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 750 MK na rzecz Zofii Beusz ,
które zostały ujawnione w księdze wieczystej nr OP1L/00008345/8, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie, dla nieruchomości położonej w Łomnicy, działki nr 56, 59/2, 3, 58/2 oraz w Kolonii Łomnickiej, działki nr 110, 111, w gminie Olesno, o łącznej powierzchni 9,6360 ha, stanowiącej własność wnioskodawczyni Sandry Agnieszki Osyra,
a które to kwoty mają być wydane na wniosek spadkobierców Tomasza Beusz oraz Zofii Beusz po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
 
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego.
 
 
 
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.